YİKOB NEDİR?

Türkiye’de kamu yönetiminde yenilikçi yaklaşımlarla son yıllarda önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 12/11/2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle 2014 yerel seçimleri sonrası yeni büyükşehir belediyeleri kurularak sayıları 30’a çıkmış ve büyükşehir belediyesi sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte büyükşehirlerde görev ve yetki ayrımları yeniden düzenlenmiş, halkın ortak gereksinimlerini karşılamada belediyelerin yetkisi artmış, il özel idareleri kapatılmış, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB’lar) kurulmuştur.

YİKOB KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROJESİ NEDİR?

2014 yılında kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek için tasarlanan YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı proje ortaklığıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kamu reformlarını desteklemek için hayata geçirilmiştir.

30
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
3
PİLOT İL
23
ÇALIŞTAY & EĞİTİM
24
AY
YİKOB KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROJESİ

PİLOT İLLER

Proje kapsamında YİKOB iş süreçlerinin tespit edilmesi, uygulamaların ve testlerin yapılması amacıyla  bulundukları coğrafi konum, demografik yapı, kalkınma seviyesi ve yatırım kapasitesi dikkate alınarak İzmir, Trabzon ve Van pilot il olarak belirlenmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geliştirilen stratejiler ve kalkınma planlarının uygulanmasında YİKOB’lar kilit rol oynamaktadır. YİKOB’lar kamudaki diğer kurumlardan daha farklı olarak yapılandırılmıştır. Valilerimizin koordinasyon kapasitesi içerisindeki bütün kurumlar, bakanlıklar ve ilgili kurumlar var. Bunların koordinasyonu ve bütüncül bir çalışma sisteminin oluşturulması oldukça kıymetlidir.”
Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil
T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı
“Proje ile YİKOB’ların koordinasyonları 3 boyutlu olarak geliştirilmektedir. Birincisi; YİKOB’lar ile yereldeki yatırımcı kamu kuruluşlar arasındaki koordinasyon, ikincisi; YİKOB’ların kendi aralarındaki koordinasyon, üçüncüsü ise YİKOB’lar ile merkezi yönetim kamu idareleri arasındaki koordinasyon olarak belirlenmiştir.”
Dr. Mehmet Mut
T.C. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
“YİKOB’un önemine günden güne daha fazla inanan bir yönetici olarak yeni sistemde şehrin ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde çözecek bir yapıya kavuşacağına inanıyorum. Hukuki düzenlemeler, personel ve teknik donanımda da hem niteliksel hem de niceliksel gelişim sağlanması elzemdir.”
Ersin Yazıcı
Antalya Valisi
“YİKOB’lar yerelde; Personel sayısı, mali imkanları ve idari statüsünün ötesinde, çalışanlarının özverisi ile yeni okul ve kamu binalarının yapımı ile tarihi mekanların restorasyonu vb. önemli kamu hizmetlerini başarı ile yerine getirmektedirler. YİKOB Daire Başkanlığı olarak, bu hizmetlerin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz.”
Muhsin Eryılmaz
T.C. İçişleri Bakanlığı, YİKOB Daire Başkanı
“YİKOB’lar, Türkiye’nin özgür koşulları ve kentten kırsala eşit koşullarda kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi için kuruldu.”
Yavuz Selim Köşger
İzmir Valisi
"YİKOB’ların geleceğiyle ilgili güçlendirilmiş bütçe imkanları ve personel kapasitesi ile Türkiye’nin özellikle bölgesel farklılıklardan dolayı yatırımlarda yaşanan adaletsizliğin önemli ölçüde giderileceğine inanıyorum."
İsmail Ustaoğlu
Trabzon Valisi