YİKOB NEDİR?

Türkiye’de kamu yönetiminde yenilikçi yaklaşımlarla son yıllarda önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 12/11/2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle 2014 yerel seçimleri sonrası yeni büyükşehir belediyeleri kurularak sayıları 30’a çıkmış ve büyükşehir belediyesi sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte büyükşehirlerde görev ve yetki ayrımları yeniden düzenlenmiş, halkın ortak gereksinimlerini karşılamada belediyelerin yetkisi artmış, il özel idareleri kapatılmış, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB’lar) kurulmuştur.

YİKOB KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROJESİ NEDİR?

2014 yılında kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek için tasarlanan YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı proje ortaklığıyla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kamu reformlarını desteklemek için hayata geçirilmiştir.

30
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
3
PİLOT İL
23
ÇALIŞTAY & EĞİTİM
24
AY
YİKOB KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROJESİ

PİLOT İLLER

Proje kapsamında YİKOB iş süreçlerinin tespit edilmesi, uygulamaların ve testlerin yapılması amacıyla  bulundukları coğrafi konum, demografik yapı, kalkınma seviyesi ve yatırım kapasitesi dikkate alınarak İzmir, Trabzon ve Van pilot il olarak belirlenmiştir.

‘’YİKOB’ların işlevselliğinin artması, YİKOB’ları daha fonksiyonel hale gelmesi ve YİKOB’ların aidiyetinin artması noktasında proje çıktılarının oldukça faydalı olacağına inanıyorum.’’
İsmail Ustaoğlu
Trabzon Valisi
‘’Proje sonunda hem merkezî idarenin ve vatandaşların talebini karşılayacak hem de bu birimde çalışan insanların mutlu olacağı bir yapı ortaya koymayı hedefliyoruz.’’
Mehmet Emin Bilmez
Van Valisi
"YİKOB’lar büyükşehir olan yerlerde belli ihtiyaçların giderilmesi için ortaya çıkmış olsa da zamanla görüldü ki hem yereldeki ihtiyaçları karşılama hem taşrada yatırım eli olması noktasında önemli bir kuruluşlar haline geldi."
Erol Ayyıldız
İzmir Valisi
''YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları için önümüzdeki zaman dilimi önemli bir değişim ve atılım dilimi olacaktır.''
Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı
‘’Avrupa Birliği ve T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi’ne verilen desteğin kamu adına pek çok yararı olacaktır.’’
Gabriel Munuera Vinals
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı
‘’YİKOB’ların kurumsal kapasitelerinin artırılması ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışması oldukça önemlidir.’’
Mehmet Selim Uslu
CFCU Başkanı