17
Tem2019

PERSONEL VE EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZLERİ ANKETİ HAZIRLANDI

PERSONEL VE EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZLERİ ANKETİ HAZIRLANDI

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitelerini güçlendirmek için hayata geçirilen YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında ‘’personel ve eğitim ihtiyaç analizleri anketi’’ hazırlandı.

12 Temmuz 2019 ‘da YİKOB çalışanlarına özel bir linkle gönderilen anket çalışması ile Türkiye’deki tüm YİKOB çalışanlarının çalışma koşulları, iş yükleri ve eğitim ihtiyaçları hakkında ilgili bütün paydaşların görüşleri alınıyor. YİKOB’ların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hazırlanan ankette çalışanların YİKOB’larla gerçekleştirdikleri çalışmaları ön plana çıkaracak sorular yer alıyor.

Anket Çalışmasıyla İlgili Tüm Paydaşların Görüşleri Alınacak

Proje kapsamında hazırlanan anket çalışmasında YİKOB’ların işleyişinde birlikteliği güçlendirecek bir model geliştirilmesi hedefleniyor. YİKOB’ların iş süreçlerinin iyileştirilerek standart hale getirilmesi ve YİKOB çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programının hazırlanmasına zemin oluşturacak ankete YİKOB çalışanlarının yaklaşık %80’i dahil edilecek. Personel ve eğitim ihtiyaçları anketinin Eylül ayında başlaması planlanan ve 6 ay süreyle devam edecek eğitim programlarının katılımcı, içerik, eğitmen ve diğer hususların belirlenmesinde doğrudan kullanılması planlanıyor. İletilen anket çalışması linkine 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 24.00’e kadar erişim sağlanabiliyor.