11
Eki2019

PİLOT BÖLGESEL SEMİNERİNİN ARDINDAN ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENDİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında gerçekleştirilen Van YİKOB Pilot Bölgesel Semineri’nin ardından beş gün süren, on ilden katılım gösteren YİKOB personelleri ve proje ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar sona erdi.

YİKOB’ların İş Modeli ve İş Süreçleri Değerlendirildi

Yerel düzeydeki kamu yatırımlarının etkili bir şekilde yönetimine katkı sağlayarak daha iyi hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların ilk gününde, YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Ekibi ile YİKOB personelleri bir araya geldi. İş modeli kanvası ile YİKOB’ların anahtar faaliyetlerinin, kaynaklarının ve paydaşlarının belirlendiği çalıştayda; YİKOB’ların hizmet sunumunu artırmaya yönelik değer önerileri üzerinde duruldu. Aynı zamanda kamu yerel yatırımlarının büyükşehirlere ve merkezi yatırımcı kamu kurumlarına uygulanmasına dair bilgiler verildi. Bu kapsamda çalıştaya katılan YİKOB personelleri, iş kanvası ve değer önerileri üzerinden ortak çalışmalar gerçekleştirdiler.

İş süreçlerinin değerlendirildiği ikinci günde, YİKOB’ların anahtar faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı. Önem-problem matrisi çalışmasıyla YİKOB’ların gerçekleştirdiği faaliyetlerde ‘’kritik’’ olarak değerlendirilebilecek noktaların belirlenmesi sağlandı. Katılımcılar, modeli kanvası ile YİKOB’lar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve hizmet sunumu sürecinin daha iyi algılanarak süreçler içerisinde yaşanan problemleri tespit etmek için grup çalışmaları gerçekleştirdi.

YİKOB’ların Faaliyetlerine Dair Çalışmalar Gerçekleştirildi

Çalıştayın üçüncü gününde YİKOB’ların hizmet sunumlarında karşılaştıkları sorunların ayrıştırılarak ve iş akışlarının yapılandırılmasını kolaylaştıracak aktiviteler gerçekleştirildi. YİKOB personelleri problem ve önem matrisi kapsamında, gerçekleştirilen hizmet sunumlarında ‘’kritik’’ alanları belirledi. Çalıştayda, YİKOB için özelleştirilmiş iş birliğini geliştirmeyi, süreçleri algılamayı ve süreçler içerisinde yaşanan problemleri tespit etmeyi sağlayan süreç model kanvası paylaşıldı. Katılımcılar, problem tanımları ve problem alanları olarak belirtilen alanları göz önünde bulundurarak değerlendirmelerini tamamladılar.

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmalarına Dair Değerlendirmeler Yapıldı

Türkiye’deki YİKOB çalışanlarının; teknik, yönetsel ve davranışsal becerilerinin ölçülmesi, gerçekleştirdikleri işlere sahip oldukları bilgi seviyelerinin belirlenmesi, gelişim alanlarının ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ihtiyaçları karşılayacak bir eğitim programının geliştirilerek kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ihtiyaç analizi sonuçları değerlendirildi. YİKOB personellerinin hedef gruplarının belirlendiği çalıştayın son gününde, eğitim ihtiyaç analizinin yönetimsel çerçevesine dair bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

YİKOB çalışanlarının belirlenen yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan kapsam içerisinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin verimli ve etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin tespit edilmesinde büyük önem arz eden eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda YİKOB’ların organizasyon yapısında yer alan altı müdürlüğün faaliyetlerinin haritalandırıldığı çalışma katılımcılarla aktarıldı. YİKOB çalışanlarının hedef gruplarının belirlendiği çalıştayda eğitim ihtiyaç analizi sonuçları da paylaşıldı.

On ilden katılım gösteren YİKOB personellerine proje faaliyetlerinin tanıtılarak proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının paylaşıldığı çalıştayların sonucunda, YİKOB’ların iş birliği içerisinde hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Proje kapsamında pilot bölgesel seminerleri 14-19 Ekim tarihlerinde İzmir’de, 4 Kasım-9 Kasım tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek.