YİKOB KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROJESİ NEDİR?

2014 yılında kurulan, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hayata geçirilen YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kamu reformlarını desteklemek üzere başlatılmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı proje ortağı olup İzmir, Trabzon ve Van illerindeki YİKOB’lar proje pilotlarıdır. Proje 24 ay uygulama süresine sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.

Projenin nihai amacı; büyükşehir alanlarındaki kamu yatırımlarının hızlı ve maliyeti etkin şekilde hayata geçirilmesini, daha iyi hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesini sağlamaktır. Tüm bu amaçlar çerçevesinde ulusal mevzuat ve AB düzenlemelerinin uygulanması için gereken idari kapasiteyi artırmaktır.

Bu amaca yönelik projede elde edilmesi hedeflenen sonuçlar;

  • YİKOB’ların kapasitesini artırarak büyükşehirlerde kamu yatırımlarının planlama ve uygulama süreçlerini iyileştirmek,
  • Türkiye’deki ilgili kurumlar arasında (YİKOB’lar, SBB ve diğer merkezi yatırımcı kamu kurumları) iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmektir.

Projede hedeflenen sonuçların elde etmek için;

  • Kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenlenecek,
  • Tüm YİKOB’lara yaygınlaştırmak üzeri standart iş akışlarının oluşturulacak,
  • Kritik iş akışlarını desteklemek üzere ihtiyaç duyulan yazılım modülleri geliştirilecek,
  • Destekleyici rehberler ve mevzuat değişiklik önerileri hazırlanacak,
  • Kurumsal kimlik ve aidiyeti güçlendirici çalışmalar yürütülecektir.

PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ

Aşama 1: Başlangıç Aşaması

• Başlangıç Raporu
• Proje Açılış Etkinliği

Aşama 2: Planlama ve Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi

• Personel İhtiyaç Analizi
• Eğitim İhtiyaç Analizi
• YİKOB Personeline Eğitimler
-Yöneticilerin Eğitimi
– Teknik Personelin Eğitimi
-İdari Personelin Eğitimi
• Çalışma Ziyaretleri

Aşama 3: İlgili Kurumlar Arasında Koordinasyon ve İş Birliğinin Artırılması

• Pilot Bilgilendirme Seminerleri (Van, Trabzon, İzmir)
• Çalıştaylar
• Süreç ve İş Akış Analizleri
• Yazılım Geliştirme Süreçleri
• Operasyonel Süreç Rehberi
• Mevzuat Fark Analizi Raporu
• Taslak Mevzuat Değişikliği Teklifleri Raporu

Aşama 4: Diğer Faaliyetler

• Kurumsal Kimlik ve İletişim Faaliyetleri
• Süreç Analizi Anketi
• Proje Kapanış Toplantısı

PROJE KÜNYESİ