15
Oca2021

YİKOB KAPASİTE GÜÇLENDİRME PROJESİ’NİN ALTINCI YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI 14 OCAK 2021 TARİHİNDE ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Mart 2019’da başlayan Proje kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmaların aktarıldığı toplantı İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı YİKOB Daire Başkanı Sayın Muhsin Eryılmaz;  Proje pilot illeri YİKOB yetkililerinden İzmir YİKOB Strateji ve Koordinasyon Müdürü Sayın Mehmet Ensarioğlu, Trabzon YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Sayın Arslan Malkoç, Van YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü sayın Metin Şipal; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Daire Başkanı Sayın Şükrü Güray Çelik ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi sözleşme yetkililerinin katılımlarıyla düzenlendi.

EY Türkiye tarafından yürütülen Teknik Destek Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili EY Teknik Destek Ekibinden Proje Takım Lideri Kerem Kaçar tarafından yapılan kısa bir sunum ile Projenin genel ilerlemesi hakkında bilgiler verilmiştir.

Süreç çalışmaları EY Teknik Destek Ekibinden İş Süreçleri Uzmanı Elif Selen Yılmaz tarafından “Proje kapsamında YİKOB’ların süreç haritası oluşturulmuş ve Taslak İş Akışı Raporu hazırlanmıştır. Süreç haritası Proje dışında kalan 27 YİKOB ile paylaşılmış ve harita içerisinde yer alan süreçlerin yürütülme durumu ve yürütülüyorsa hangi birimlerde uygulandığına dair görüşleri alınmıştır. 26-27 Ekim 2020 tarihlerinde de pilot iller, Adana, Balıkesir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Mersin YİKOB ile çevrimiçi olarak YİKOB Ortak İş Akışı Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve çalıştay sonucunda elde edilen çıktıların Ortak İş Akışı Çalıştay Raporu’nda toplanmıştır.” ifadeleri ile aktarılmıştır.

Süreç çalışmaları kapsamında Kasım ayı sonunda YİKOB Revizyon Çalışması Raporu hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştır. Bu raporun YİKOB Dairesi Başkanlığı, Teşkilat Yapısı, Personel ve Süreçler başlıklarında öncelikli olarak mevcut durum ve tespitler ve gelişim alanlarına yönelik önerileri içerdiği vurgulanmıştır.

Projenin en kilit faaliyetlerinden biri olan yazılım geliştirme süreci kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Yazılım İhtiyaç Analizi Raporuyla ilgili ön hazırlıklar tamamlanmış olup raporun bir sonraki yönlendirme kurulu toplantısına kadar son hale getirilmesi planlanmaktadır.

Projenin iletişim ve görünürlük çalışmaları kapsamında EY Teknik Destek Ekibinden İletişim ve Etkinlik Yönetimi Uzmanı Eda Zaloğlu tarafından aktarılmıştır. Sosyal medya tanıtımlarının aylık olarak 100.000’i aşkın kişi tarafından görüntülendiği belirtilmiştir. Ayrıca Türk İdareciler Derneği yayın organı İdarecinin Sesi Dergisinin son sayısında yapılan Proje tanıtımları hakkında bilgi verilmiştir.

Projenin bir sonraki Yönlendirme Kurulu Toplantısının Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.