YİKOB NEDİR?

Türkiye’de kamu yönetiminde yenilikçi yaklaşımlarla son yıllarda önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 12/11/2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle 2014 yerel seçimleri sonrası yeni büyükşehir belediyeleri kurularak sayıları 30’a çıkmış ve büyükşehir belediyesi sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte büyükşehirlerde görev ve yetki ayrımları yeniden düzenlenmiş, halkın ortak gereksinimlerini karşılamada belediyelerin yetkisi artmış, il özel idareleri kapatılmış, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB’lar) kurulmuştur.

YİKOB’lar büyükşehirlerde kamu yatırımların hayata geçirilmesinde önemli aktörlerdir. Kamu adına uygulayıcı rolünün yanı sıra koordine eden, izleyen ve denetleyen bir rol de üstlenmişlerdir. YİKOB’lar kamu yatırımlarının verimli, hızlı ve etkili şekilde hayata geçmesi için çalışmakta ve belirlenen politikaların yerelde iyi yönetim uygulamalarıyla hayata geçirilmesini desteklemektedir. Bu görevlerini yerine getirirken merkezî ve yerel kamu aktörleri arasında uygulamaya yönelik bilgi ve kaynak transferine ev sahipliği yapmaktadır.