14
Kas2019

YİKOB PİLOT BİLGİLENDİRME SEMİNERİ VE ÇALIŞTAYININ ÜÇÜNCÜSÜ TRABZON’DA DÜZENLENDİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında üçüncü Pilot Bilgilendirme Semineri ve Çalıştayı Trabzon’da düzenlendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen son Pilot Bilgilendirme Semineri’ne Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Daire Başkanı Mehmet Fazıl Karabaş, ilçe kaymakamları ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uzmanları ve çevre illerden YİKOB temsilcileri katıldı.

‘’YİKOB’lar, ciddi bir boşluğu dolduran yapılar haline gelmiştir’’

Seminer kapsamında YİKOB personelleri ve proje ekipleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, YİKOB’ların kuruluşundan bu yana geçen sürenin önemine vurgu yaptı. YİKOB Projesi kapsamında atılan adımlara değinen Vali Ustaoğlu ‘’YİKOB’lar, her ne kadar büyükşehirlerimizdeki il özel idaresi müdürlüklerimizin yerine kurulmuş gibi gözükse de malî idare birimleri değildir. Merkezî idare tarafından, özel idarelere yatırımların yürütülmesi anlamında yüklenen bir takım fonksiyonlar vardı. Özel idareler kapanınca, özellikle taşrada merkezî idare tarafından yapılan yatırımların nasıl yürütüleceği konusunda yeni adres YİKOB olmuştur. Türkiye’nin kendi içerisindeki konjonktürel ve stratejik durumu, YİKOB’ları olmazsa olmaz hale getirdi. Akabinde de güçlendirilmesi gündeme geldi ve tüzel kişilik kazandırılması sağlandı” dedi.

‘’Eğitim ihtiyaçları raporları YİKOB’lar için yapılacak çalışmalara ışık tutacak düzeydedir’’

Proje kapsamında pilot il olarak belirlenen Trabzon’da YİKOB faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiğinin altını çizen Vali Ustaoğlu, beş yıllık uygulama sürecinin ardından YİKOB’ların ciddi bir boşluğu dolduran yapılar haline geldiğini belirtti. Pilot Bilgilendirme Seminerlerinin YİKOB personellerinin karşılaştıkları problemleri atölye ve masa başı çalışmalarla dile getirmesinin önemine vurgu yaptı. ‘’ Bu çalıştaydan elde edilecek çıktılar, önümüzdeki süreçte YİKOB’ların revizyonları açısından da önemli olacaktır. YİKOB’lar, teknik ve idarî kapasiteleriyle, önümüzdeki süreçte daha fonksiyonel hale gelecektir. Bu anlamda paylaşılacak hususların çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.

Üçüncüsü düzenlenen Pilot Bilgilendirme Semineri’nde proje ile ilgili olarak katılımcılarla bir araya gelen İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, İçişleri Bakanlığı eliyle yürütülen çalışmaların daha yalın hale getirildiğini belirtti. Göçmez, YİKOB’larda bu anlamda çalışmalara ihtiyaç duyulması üzerine projenin hayata geçirildiğini aktardı. Proje ile gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik ihtiyaçları tespit etmek amacıyla yapılan anket çalışmasıyla ilgili bilgiler verdi. Göçmez ‘’Birim, iş ve personel bazlı bulguların farklı veri okuma metotları ile ele alındığı ve yapılan analizlerin bilimsel temeller yanında gözlem ve incelemeye dayandırıldığı bu raporlar, YİKOB’lar için yapılacak çalışmalara ışık tutacak düzeydedir.’’ dedi.

Seminerin Ardından Pilot Bilgilendirme Çalıştayı Düzenlendi

Trabzon Pilot Bilgilendirme Semineri’nin ardından çevre illerden YİKOB personelleri ve YİKOB Proje Ekibini bir araya getiren beş günlük çalıştaylar düzenlendi. YİKOB’ların anahtar faaliyetlerinin paydaşlarının ve kaynaklarının belirlendiği çalıştaylarda, kamu yatırımlarında daha iyi hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda iş modeli kanvası ile YİKOB’ların değer önerileri üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu. YİKOB Proje Ekibi tarafından merkezi yatırımcı kamu kurumlarında ve büyükşehirlerde hayata geçirilecek kamu yerel yatırımlarının uygulanmasına dair bilgiler verildi.

İş süreçlerinin değerlendirildiği çalıştaylar kapsamında katılımcı bir yaklaşımla YİKOB çalışanları önem-problem matrisi çalışmasıyla gerçekleşen faaliyetlerde kritik olarak değerlendirilebilecek noktaları belirleyerek süreç içerisinde yaşanabilecek problemlerin tespiti için grup çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda YİKOB’ların hizmet sunumunda karşılaştıkları sorunlar ayrıştırıldı ve YİKOB’lar arasında iş birliğini güçlendiren faaliyetler uygulandı.

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmaları Değerlendirildi

 Beş gün süren çalıştaylar kapsamında Türkiye’deki YİKOB çalışanlarına ilişkin ihtiyaçları karşılayacak bir eğitim programı geliştirilerek YİKOB’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Eğitim İhtiyaç Analizi değerlendirmeleri yapıldı. Eğitim İhtiyaç Analizi doğrultusunda YİKOB’ların organizasyon yapısında bulunan altı müdürlüğün faaliyetlerinin haritalandırıldığı çalışma katılımcılarla paylaşıldı. Bu sayede YİKOB personelleri, YİKOB’ların hedef gruplarını ve gerçekleştirdikleri hizmetlerin verimli şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan bilgileri detaylı olarak değerlendirme imkânı buldu.

YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında belirlenen üç pilot ilde gerçekleştirilen YİKOB Pilot Bilgilendirme Seminerleri kapsamında YİKOB’lar arasında iş birliğini geliştiren ve hizmet sunumlarına ilişkin kapasite güçlendiren adımlar atıldı.

MEDYA