21
Eki2019

YİKOB PİLOT BİLGİLENDİRME SEMİNERİNİN VE ÇALIŞTAYININ İKİNCİSİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kurumsal Kapasitesilerinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi’nin ikinci pilot il bilgilendirme semineri ve çalıştayı İzmir’de gerçekleştirildi. Seminere, İzmir Valisi Erol AYYILDIZ, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış GÖÇMEZ, Daire Başkanı Mehmet Fazıl KARABAŞ, ilçe kaymakamları, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uzmanları ve çevre illerden YİKOB temsilcileri katıldı.

‘’Her alanda ilimize faydalı çalışmalar YİKOB’lar tarafından gerçekleştirilmektedir.’’

Seminer kapsamında Adana, Muğla, Mardin, Balıkesir, Denizli ve Aydın illerinden YİKOB personeli bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Erol AYYILDIZ, YİKOB’ların ihtiyaç duyulan birimler olduğunun altını çizdi. Vali Ayyıldız, Projenin amacının yerel yatırımların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların iş birliğinin artırılması olduğunu söyledi. Her alanda ilimize faydalı çalışmalar YİKOB’lar tarafından gerçekleştirilmektedir. Konuşmasında YİKOB’ların kapasitesinin geliştirilmesi için ildeki diğer kurumlar da göz önüne alınarak YİKOB bünyesine dahil edilmesinin gerektiğini, bu durumun diğer kurumları da hareketlendirileceğini, YİKOB’ları bugünden geleceğe taşırken hukuki ve teknik çevrenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek YİKOB’ların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında YİKOB personeliyle bir araya gelen İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış GÖÇMEZ, YİKOB çalışanlarının çalışma koşulları, iş yükleri ve eğitim ihtiyaçları hakkında ilgili paydaşların görüşlerinin alındığı anket çalışmasına dair bilgiler verdi. Proje kapsamında birim, iş ve personel bazlı bulguların farklı veri okuma metotları ile ele alındığı, bilimsel temellerin yanında gözlem ve incelemeye dayandırılan raporların YİKOB’lar için yapılacak çalışmalara ışık tutacağını belirtti.

YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Hakkında Bilgi Verildi

Yerel düzeydeki kamu yatırımlarının etkili şekilde yönetimine katkı sağlayarak daha iyi hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini amaçlayan proje kapsamında düzenlenen Pilot Bölgesel Semineri’nde projeye dair bilgiler aktarıldı. Pilot illerde yapılacak çalışmalarla tüm YİKOB’lar için ortak iş süreçlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı.

Pilot Bilgilendirme Seminerinin Ardından Çalıştaylar Düzenlendi

Pilot Bilgilendirme Semineri’nin ardından YİKOB personelinin, diğer illerden katılım sağlayan YİKOB çalışanlarının ve proje ekibinin katılımıyla beş gün süren çalıştaylar gerçekleştirildi.  YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Ekibi ile YİKOB personelinin bir araya geldiği çalıştay kapsamında YİKOB’ların hizmet sunumunu artırmaya yönelik değer önerileri üzerinde duruldu. YİKOB personeli, çalıştayın ilk gününde iş modeli kanvası ve değer öneriler üzerinden ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalıştayda YİKOB’ların iş süreçleri değerlendirilerek anahtar faaliyetleri paylaşıldı. YİKOB’ların faaliyet alanlarında karşılaştıkları kritik notların önem-problem matrisi ile belirlendiği ikinci günde katımcılarla hizmet sunum sürecinin daha iyi yönetilmesi ve ortaya çıkan problemlerin tespit edilmesi için grup çalışmaları yapıldı.

YİKOB’ların hizmet sunumlarında karşılaştıkları problemlerin ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilen üçüncü günde katılımcılar süreç model kanvası ile problem tanımı ve problem alanlarını ön plana çıkararak değerlendirmelerini gerçekleştirdiler. Türkiye’deki YİKOB çalışanlarının gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının tespiti için yapılan ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin önemli adımlarından olan eğitim ihtiyaç analizinin sonuçları da paylaşıldı. Bu kapsamda YİKOB’ların organizasyon yapılarında yer alan müdürlüklerin faaliyetleri haritalandırılarak YİKOB faaliyetlerine yönelik hedef gruplar belirlendi.

Üçüncü Pilot Bilgilendirme Semineri, proje pilot illerinden Trabzon’da 4-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BASIN YANSIMALARI