11
Mar2020

YİKOB YÖNETİCİ EĞİTİMLERİNİN İKİNCİ FAZI 9-13 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Proje kapsamında düzenlenen kapasite güçlendirme eğitimlerinde yöneticilere yönelik eğitimlerin ikinci fazı bu hafta Antalya’da düzenleniyor. Yönetici eğitimlerinin ikinci fazı İçişleri Bakanlığı Strateji, Geliştirme Başkanlığı, Daire Başkanı Volkan Barış GÖÇMEZ’in açılış konuşmasıyla başladı. Göçmez konuşmasında: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni anlayışla birlikte, kamuda karar alma süreçlerinin hızlandığı, organizasyonel yapıların buna uygun hale getirildiği, kaynakların rasyonel, planlı, etkin kullanıldığı, dijital dönüşümün yönetim kabiliyetlerine katkı sağladığı yeni bir sürecin içerisinde olunduğunu belirtti.” Dijital Dönüşümün yeni sürecinde YİKOB’lar için entegrasyon ve koordinasyonun geliştirileceğine vurgu yapan Göçmez, bunun için kapsamlı bir yazılımın geliştirileceğini söyledi.

Yönetici eğitimleri, Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Kerem KAÇAR’ın dünyada ve Türkiye’de kamu sektöründe yenilikçilik ve dönüşüm konusunda vizyon oturumu ile devam etti. Kaçar tarihte hiçbir zaman bu kadar hızlı bir değişim ve adaptasyon süreci yaşanmadığı ve bu değişimin Türkiye’de kamu sektörünün dönüşümüne önemli etkileri olduğu konusunda vurgu yaptı.

Yönetici eğitimlerinin ilk günü YİKOB süreçleri üzerine yöneticilerle birlikte yürütülen interaktif çalışmalarla son buldu.

İkinci faz yönetici eğitimlerinin konuları: 

  • Vizyon Oturumu: Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Sektöründe Yenilikçilik ve Dönüşüm
  • YİKOB Süreçleri Çalıştayı 
  • Proje Yönetimi Esasları ve Prensipleri 
  • Süreç Yalınlaştırma ve Dijital Dönüşüm 
  • Kamu Mali Yönetimi Bakış Açısıyla Mali Mevzuat; Finansal Okuryazarlık ve Mali Analiz
  • İhale Süreçleri Yönetimi ve YİKOB Uygulamaları
  • Proje İzleme ve Değerlendirme Teknikleri
  • İş Hayatını Önceliklendirme ve Zaman Yönetimi
  • İletişimde Çatışmalarının Çözümü ve Etkili Müzakere Uzlaşma Teknikleri

Beş gün sürecek olan bu eğitim programının ardından sonbahar aylarında yönetici eğitimlerinin üçüncü ve son fazının yine Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.