26
Mar2020

 YİKOB YÖNETİCİLERİ İKİNCİ FAZ EĞİTİMİNİN İLK HAFTASI SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından EY Türkiye teknik desteği ile yürütülen “YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi” kapsamında düzenlenen yönetici eğitimlerinin ikinci fazı 9-13 Mart tarihleri arasında yaklaşık 110 yöneticinin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşması İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Daire Başkanı Volkan Barış GÖÇMEZ tarafından yapılan eğitim programına Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz ATEŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Karataş ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme uzmanları ile 30 büyükşehirden ilgili Vali ve Vali Yardımcıları katılım gösterdiler.

GÖÇMEZ: “Dijital dönüşümün yönetim kabiliyetlerine katkı sağladığı yeni bir sürecin içerisindeyiz.”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Volkan Barış GÖÇMEZ, YİKOB projesi ile iş süreçlerini hızlandıracak ve süreçlerin takibini kolaylaştıracak hali hazırda YİKOB’lar tarafından kullanılan yazılımı destekleyici çalışmaların yapılmakta olduğunu belirtti. GÖÇMEZ’in ardından Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan proje sorumluları ve EY Proje Teknik Destek Ekibi Yardımcı Takım Lideri Özgür Avcuoğlu proje hakkında bilgi vermek üzere bir sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleşen “Vizyon Oturumu” kapsamında “Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Sektöründe Yenilikçilik ve Dönüşüm” konulu eğitim EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri Direktörü ve Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Kerem KAÇAR tarafından yürütüldü.

Eğitimin birinci gününde ilgili YİKOB müdürlüklerinin bir araya getirildiği çalıştaylarda EY Teknik Destek Ekibi tarafından yürütülmekte olan YİKOB iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve standartlaştırılması için yapılan çalışmalar aktarılarak, önerilerini almak için katılımcılara sorular yöneltildi.

Yönetici Eğitimlerinin ikinci günü ise EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Elif Selen Yılmaz’ın “Proje Yönetimi Esasları ve Prensipleri” konulu eğitimiyle başladı ve İçişleri Strateji Geliştirme Başkanlığı proje ekibinden Ömer Yıldırım ve Uğur Karagöz’ün Süreç Yalınlaştırma ve Dijital Dönüşüm eğitimiyle devam etti. Süreç çalışmalarının yürütüldüğü pilot illerden örnekler sunan Karagöz idari süreçlerin etkinleştirilmesi ile vatandaş, iş dünyası ve kamu yönetiminin uyum maliyetlerinin azaltılarak mevcut düzenlemelerin yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yönetici eğitim programının devam eden günlerinde Kamu Mali Yönetimi bakış açısıyla Mali Mevzuatı ve İhale Süreçleri Yönetimi üzerine eğitimler verildi. İhale süreçlerine ilişkin mevzuattaki kritik hususlar üzerinde duran Yavuz Ateş, YİKOB uygulamalarından örnekler sunarak katılımcıların ihale süreçleri yönetimine ilişkin mevcut düzenlemeler hakkında bilgi edinmesini sağladı. Ayrıca, EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri Müdürü ve YİKOB Projesi Yardımcı İzleme ve Kapasite Geliştirme Uzmanı Aydın Fenerli tarafından “Proje İzleme ve Değerlendirme Teknikleri” konulu eğitimi verildi. Fenerli, proje döngüsünün farklı aşamalarında nasıl izleme ve değerlendirme yapılacağıyla ilgili teknik bilgi ve örnekleri YİKOB Yöneticileriyle paylaştı.

Program kapsamında, YİKOB personelinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak iş hayatı önceliklendirme ve zaman yönetimi, iletişimde çatışmaların çözümü ve etkili müzakere uzlaşma teknikleri gibi konulara da yer verildi.

YİKOB yöneticileri ikinci faz eğitiminin ilk haftası eğitimlerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem yapılacak eğitimler için katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.